Takate-kote shibari

Voir Ushirode takate-kote (gote) shibari (ci-dessous).